УГОДА КОРИСТУВАЧА

Увага!!! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте дані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами даної Угоди користувача.

Терміни, що вживаються в даній Угоді користувача:

- Адміністрація – адміністрація веб-сайту інтернет-магазину  www.zidiaofficial.com.

- Сайт –  веб-сайт інтернет-магазину www.zidiaofficial.com, включно з усіма веб-сторінками; власником інтернет-магазину є «ZIDIA».

- Угода – дана угода користувача.

- Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані ним товари/послуги. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка інша особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товари/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу).

- Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

- Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.

- Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, замовлених Користувачем.

- Платник – особа, яка оплачує Замовлення.

- Одержувач – особа, зазначена Платником як особа, уповноважена отримати Товар згідно з Замовленням. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник

- Пропозиція – інформація, розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний споживачем. У Пропозицію входять: інформація про сам товар, інформація про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

  1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж Товарів Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, зазначених у Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, обраному Адміністрацією. Дане положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та/або бере на себе будь-яку відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі товару Покупцеві.

1.8. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто, узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу Товару) є фактичне отримання та прийняття Товару Одержувачем.

1.9. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача надсилання Продавцем і/або Адміністрацією засобами електротехнічного (sms-інформування, електронна пошта, телефон і т. п.) або іншого зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання та/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.

1.10. Єдиним засобом відшкодування, який надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Одержувачу) права відмовитися від отримання та прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо дані суми фактично були сплачені Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (у т. ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.11. Моментом отримання та прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):

- підписання Одержувачем акту прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або

- фактичне отримання Одержувачем Товару та вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару і т. п.).

1.12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР.

1.12.1. Інформація в Товарі міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку +38 (099) 055-53-80.

1.12.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або упаковці та/або в товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар, Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.12.3. Ціна на Товар, зазначена у Пропозиції, є орієнтовною.

1.13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

1.13.1. Зазначені у Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцем, у тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцем можуть визначатися та змінюватися Продавцем до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.13.2. У разі застарівання матеріалів (у т. ч. умов Пропозиції) на Сайті, Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збиток (включаючи, але не обмежуючись, збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник унаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.13.3. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні зі вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару та вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів (якщо вони оплачені).

1.13.4. У будь-якому випадку, сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (у т. ч. у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в десять гривень.

1.13.5. На Товари, на які встановлено гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.

1.13.6. Користувач несе відповідальність за правдивість даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) наведення даних у замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару на невірну адресу або видачу Товару неналежному Одержувачу, усі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником у якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

  1. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з її умовами, Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту.

2.3. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.

2.4. При цитуванні матеріалів сайту, включно с охоронюваними авторськими творами, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати у розбіжність з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та сервіси Сайту або будь-яка їхня частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності та не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

  1. ІНШІ УМОВИ.

3.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. У цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача та доставки йому Товару. На відносини сторін у такому випадку поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

3.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний надати при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

3.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

3.4. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товаришування, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

3.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності інших положень Угоди.

3.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на охоронювані відповідно до законодавства матеріали Сайту. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.